De afgelopen jaren zijn twee bijzondere soorten waterplanten op onverwachte plekken in onze provincie aangetroffen: snavelruppia en gebogen kransblad. Deze soorten bezitten een vrijwel tegengestelde ecologie maar kunnen onder zéér bijzondere omstandigheden ook in een terrein worden aangetroffen.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. van ’t. Veer. (2003). Floranieuws uit de provincie: Bijzondere waterplanten. Tussen Duin & Dijk, 2(4), 15–15.