Texel is van oudsher een belangrijk bolwerk voor de noordse woelmuis, maar er zijn concurrenten verschenen.

, , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Boonman. (2004). De Noordse woelmuis op Texel: te redden door het beheer van natte duinvalleien?. Tussen Duin & Dijk, 3(3), 18–21.