Door luchtverontreiniging, afnemende verstuiving en de achteruitgang van de konijnenpopulatie dreigen de open stuifvlakten en duingraslanden langzamerhand te verdwijnen.