In de afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) beheermaatregelen uitgevoerd voor het herstel van duingraslanden.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. van Til. (2004). Vergrassing van de duinen: succesvol beheer?. Tussen Duin & Dijk, 3(4), 4–7.