Het lJsselmeergebied is van grote internationale betekenis voor verschillende soorten watervogels. De aantallen die er verblijven zijn echter aan grote veranderingen onderhevig.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Noordhuis. (2004). Veranderingen van de aantallen watervogels in het IJsselmeergebied. Tussen Duin & Dijk, 3(4), 16–19.