2003 was het jaar waarin aandacht werd gevraagd voor de bijzondere waarden die boerderijen in ons landschap vertegenwoordigen. In januari werd in het provinciehuis te Haarlem een tentoonstelling geopend onder de titel Boerderijen in Noord-Holland. Dit nummer maakt duidelijk, hoe het boerenbedrijf door voorzieningen aan de gebouwen en de inrichting van de boerenerven ook van grote betekenis kan zijn voor het voortbestaan van planten- en dierensoorten.