Boerenerven zijn in het weidse en open polderland vaak een besloten eiland. Op een kleine oppervlakte vind je er hoge en lage bomen, struiken, gazons, moestuin, bloementuin, solitaire bomen en allerlei schuren en andere gebouwen. Deze variatie maakt dat erven voor veel dieren een essentiële functie vervullen.

, , , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

N. Jonker. (2004). Boerenerven in Noord-Holland. Van verleden naar de toekomst. Tussen Duin & Dijk, 3(5), 8–11.