De boerenzwaluw is onlosmakelijk verbonden met de boerderij in vol bedrijf, waar vee zorgt voor een voldoende insectenaanbod. Deze relatie geeft meteen de kwetsbaarheid aan van deze zomergast, want steeds boerenbedrijven stoppen er mee.

, , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Visbeen. (2004). De boerenzwaluw hoort bij het boerenbedrijf. Enkele resultaten van ruim tien jaar onderzoek in Waterland (1992-2003). Tussen Duin & Dijk, 3(5), 22–25.