De groene kikker wordt niet voor niets de boerennachtegaal genoemd. Poelen en sloten vormen in combinatie met een niet te netjes ingericht boerenerf en andere oude landschapselementen voor amfibieën een prima leefgebied. Wel staan amfibieën onder druk door schaalvergroting en moderne bedrijfsvoering.