Jarenlang gold de huismus als verreweg de algemeenste vogelsoort, sinds de jaren tachtig is die situatie drastisch veranderd. Eerst op het platteland, maar daarna ook in de steden is het aantal huismussen sterk afgenomen. De auteur pleit om de huismus op de Rode Lijst te plaatsen.