Steenuilen broeden in Noord-Holland uitsluitend in het open agrarisch gebied. Vooral in de kleinschaliger delen, waar een afwisseling is van grasland en akkers met hier en daar boomgaarden.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2004). Steenuil. Steenuilen broeden in onze provincie uitsluitend in het open agrarisch gebied. Tussen Duin & Dijk, 3(5), 28–29.