Groot takmos is een van de grootste korstmossen in Nederland.