Terugblik op Themadag weidevogels en predatie , georganiseerd door de SVN. Pleidooi om de krachten nog meer te bundelen en een provinciale thermometer van de weidevogels te introduceren, die niet alleen de grote lijn weergeeft, maar die op grond van regionale en plaatselijke ontwikkelingen richting kan geven aan oplossingen voor het weidevogelbeheer.