Het gaat slecht met de veldleeuwerik. Het is daarom verrassend dat de vogel zich toch weet te handhaven in intensief gebruikt bollenland. In deze bijdrage wordt geprobeerd hiervoor een verklaring te vinden.

, , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Philippona. (2005). De veldleeuwerik als broedvogel in de Noord-Hollandse bollenstreek. Tussen Duin & Dijk, 4(1), 14–15.