Langs de Ijsselmeerkust broeden futen in kolonies, omdat de aanwezige nestgelegenheid slechts plaatselijk langs de oevers voorkomt. Een van de opvallendste kolonies vinden we in een jachthaven van Enkhuizen. André Konter uit Luxemburg doet verslag van zijn onderzoek op die broedplaats.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Konter. (2005). Een broedkolonie van de fuut bij het IJsselmeer. Tussen Duin & Dijk, 4(2), 4–8.