Voor de kust van Waterland ligt sinds 2002 het natuurontwikkelingsgebied Kinseldam in het Markermeer Vanaf de herfst van 2002 zijn vrijwel elke week de vogels geteld die zich op de dam en op het water tussen de dam en de Uitdammerdijk bevinden. De gegevens worden gebruikt om de ontwikkeling van de natuur op de dam te monitoren

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. van Groen. (2005). Drie jaar Kinseldam, een tussenbalans. Tussen Duin & Dijk, 4(4), 4–7.