In de afgelopen jaren is in een groot deel van de duinstrcok de sprinkhanenfauna geihventariseerd. Van 128 km-hokken zen inmiddels de verspreidingsgegevens bekend. Tijd voor een nadere kennismaking en een overzicht van de stand van zaken.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

W. Kerkhof. (2005). Duinen vol met sprinkhanen. Tussen Duin & Dijk, 4(4), 12–15.