Duingraslanden hebben te lijden van verruiging en vergrassing. In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt geprobeerd daar door middel van ondiep plaggen wat aan te doen. Na twee jaar zijn de eerste resultaten zichtbaar

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. van Til, B. Oosterbaan, M. Koning, H. Koning-van Vuuren, & W. Kerkhof. (2005). Duingrasland na ondiep plaggen. Tussen Duin & Dijk, 4(4), 18–21.