Een dalende trend lijkt aanwezig voor het aantal broedgevalle van de spotvogel in Noord-Holland. Mogelijke oorzaken worden belicht. Ook veranderingen in het overwinteringsgebied of op de trekroutes kunnen de populatie onder druk zetten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk, & W. Ruitenbeek. (2006). Vogels in Noord-Holland. Neemt de spotvogel af?. Tussen Duin & Dijk, 5(1), 9–9.