De krooneend is in ons land een zeldzame broedvogel, maar in het najaar is de soort te bewonderen op de belangrijkste pleisterplaats voor deze soort in Nederland: de Gouwzee

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Boele. (2006). Recordaantal krooneenden in de Gouwzee in oktober 2005. Tussen Duin & Dijk, 5(1), 14–15.