In de winter is De Zeevang een eldorado voor ganzen en smienten. De grootste aantallen vogels in het winterhalfjaar zijn zelfs zo groot dat het gebied recent definitief is aangewezen als 'Vogelrichtlijngebied'. De KNNV vogelwerkgroep Hoorn/West-Friesland heeft hieraam een grote bijdrage geleverd door systematisch de vogels te tellen.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

B. Pronk, & J. Marbus. (2006). De Zeevang: vogelrijkdom in de winter. Tussen Duin & Dijk, 5(1), 16–18.