Bij het omzetten van boerenland naar natuur in het veenweidegebied gooit pitrus vaak roet in het eten. Dit proces vergt goede keuzes, voldoende financiën, afspraken met boeren en zorgvuldig beheer.