Het vertalen van de terreinkeus van moerasvogels naar goed beheer en een goede inrichting is een hele uitdaging. Dit artikel beschrijft de ervaringen, opgedaan tijdens het moerasherstelproject ten behoeve van roerdomp en andere moerasvogels in de Twiskepolder

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. van der Hut. (2006). Moerasherstel in de Twiskepolder. Tussen Duin & Dijk, 5(2), 12–17.