Beschiouwing over de komst van de boommarter in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gaat dit niet ten koste van doelsoorten die terreinbeheerders nastreven middels gesubsidieerde beheerpakketten? De huidige subsidieregeling houdt te weinig rekening met de onvoorspelbare grillen van de natuur.