Effect van de voorjaarsstorm van 2006 op broedvogels in De Slufter en De Hors op Texel; Weidevogeltelling van Laag Holland; lichamelijke aanpassing van vogels aan klimaatverandering: slanker, langere vleugels bij merels; Website www.nieuwenatuur.nl biedt overzicht aan natuurherstelprojecten langs de kust; Website www.opgewarmdnederland.nl gelanceerd; Herstel populatie konijnen in de Amsterdamse Waterleidingduinen sinds 2003; De grutto kende in 2006 een goed broedseizoen!

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Anonymus. (2006). Nieuwsflits: Voorjaarstorm Texel; Weidevogels in beeld; Klimaat en lichaamsgewicht van vogels; Nieuwe natuur langs de kust; Opgewarmd Nederland in beeld; Herstel populatie konijnen; Goed broedseizoen voor grutto. Tussen Duin & Dijk, 5(3), 22–23.