Kritische beschouwing van het plan Een Rijk Weidevogellandschap. Bij een succesvol beheer van de weidevogels is de inzet van agrarische natuurverenigingen en de boeren cruciaal.