De Groenknolorchis is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn en heeft in ons land de hoogste beschermíngsstatus. Een specifiek beschermingsplan voor deze soort ontbreekt echter nog.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Y. Hartman, & G. Oostermeijer. (2006). Kan de groenknolorchis overleven in Nederland?. Tussen Duin & Dijk, 5(4), 4–7.