SBB gaat een deel van De Muy op Texel afplaggen voor herstel van vochtige duinvalleien; De wespspin heeft de oversteek gemaakt naar Texel; Vondst van watervleermuis op Texel; Topjaar voor de ijsvogel regio Alkmaar en elders in Noord-Holland.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Anonymus. (2006). Nieuwsflits: Plaggen in De Muy, Texel; Wespspin; Watervleermuis op Texel; Ijsvogels. Tussen Duin & Dijk, 5(4), 23–23.