Het Zwanenwater is een belangrijk broedgebied voor veel duin- en moerasvogels. In dit artikel een verslag van de veranderingen in de laatste twintig jaar.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Koning. (2007). Wel en wee van de broedvogels van het Zwanenwater. Tussen Duin & Dijk, 6(1), 4–5.