Noord-Holland verparkt, meeuwen, kraaien, eksters en merels wisten hun plek te vinden en namen in snel tempo toe.