De Cetti's zanger is een schaarse broedvogel in Nederland. Het Zwanenwater neemt een aparte plaats in bij het voorkomen van deze soort.