In 2002 werden akkerranden op Wieringen ingezaaid met een natuurvriendelijk kruidenmengsel om vlinders aan te trekken

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. van der Lee. (2007). Vlinders in akkerranden. Vijf seizoenen vlinders inventariseren op Wieringen. Tussen Duin & Dijk, 6(3), 18–21.