De Nederlandse fauna is constant in beweging. Ook voor de aquatische macrofauna in de grotere wateren in ons land geldt dit in sterke mate.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. Tempelman, & T. van Haaren. (2008). Nieuwe macrofaunasoorten in het IJmeer. Tussen Duin & Dijk, 7(1), 10–11.