Het Noordzeekanaal bezit uitzonderlijke ecologische potenties. Het beheer door Rijkswaterstaat is er op gericht deze optimaal te ontwikkelen.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Kikkert. (2008). De ecologie van het Noordzeekanaal. Tussen Duin & Dijk, 7(3), 8–12.