Over weidevogels in West-Friesland is relatief weinig bekend. Uit het onderzoek dat tussen 2000 en 2006 is uitgevoerd op percelen met agrarisch natuurbeheer blijkt dat de situatie er nogal afwijkt van andere weidevogelgebieden.