In het voorjaar van 2006 heeft in Noord-Holland Midden een gebiedsdekkende weidevogelinventarisatie plaatsgevonden. In totaal is ruim 30.000 ha weidevogelgebied geihventariseerd.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Scharringa, & R. van ’t Veer. (2008). Weidevogels in Laag Holland in 2006. Tussen Duin & Dijk, 7(5), 4–8.