Gruttogezinnen zijn afhankelijk van percelen met lang gras waar de kuikens voedsel zoeken. Maar bevinden zich in deze percelen wel voldoende insecten voor het opgroeien van de gruttokuikens?

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Verhulst, D. Melman, & G. de Snoo. (2008). Voedselaanbod voor gruttokuikens in de Hollandse veenweidegebieden. Tussen Duin & Dijk, 7(5), 9–12.