De terreinen met ontwikkeling van natte natuur op voormalige landbouwgrond zijn van verre herkenbaar, omdat pitrus er welig tiert. Boeren en natuurbeheerders hebben er de pest aan, want koeien lusten het niet en weidevogels mijden het.

, , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

L. Lamers, A. Smolders, J. van Diggelen, E. Lucassen, D. Kleijn, & J. Roelofs. (2008). Pitrus, l’enfant terrible van het natte natuurbeheer? Lastige beheersvragen in de Nederlandse veenweiden. Tussen Duin & Dijk, 7(5), 30–36.