Weidezangvogels zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper hebben het moeilijk. Op Texel is onderzoek naar deze zangvogels uitgevoerd en zijn vanaf 2006 beheerexperimenten gestart om het leefgebied voor deze soorten te verbeteren.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

G. Witte. (2008). Weidezangvogels in gemengd gebied op Texel. Tussen Duin & Dijk, 7(5), 37–39.