Dertig jaar weidevogelbeleid heeft niet kunnen voorkomen dat kemphaan en watersnip als broedvogel uit ons cultuurlandschap zijn verdwenen. Alles wijst erop dat ook de veldleeuwerik, slobeend en grutto op korte termijn zullen verdwijnen.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

N. Groen, & P. Zomerdijk. (2008). Terug bij af? Een analyse na dertig jaar Relatienotabeleid. Tussen Duin & Dijk, 7(5), 40–43.