We moeten alle zeilen bijzetten om het teruglopen van de aantallen weidevogels te keren. Bij agrarische natuurverenigingen wordt op grote schaal weidevogelbeheer uitgevoerd. Ook zoeken zij steeds meer samenwerking met de terreinbeheerders en passen nieuwe beheervormen toe.

, , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Klein. (2008). Weidevogelbeheer, een gezamenlijke verantwoordelijkheid! . Tussen Duin & Dijk, 7(5), 44–47.