De afgelopen jaren zijn er met enige regelmaat boommarters gemeld in Zuid-Kennemerland. Helaas betreft het nog merendeels verkeersslachtoffers. Waar zijn die boommarters waargenomen en is er een verklaring voor het toenemende aantal waarnemingen in deze regio? In dit artikel hopen we daar enige duidelijkheid in te brengen.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Ch. van Deursen, & A. Ehrenburg. (2009). Boommarters: de bosgeest uit de fles?. Tussen Duin & Dijk, 8(1), 10–13.