Veel bollenboeren in de Kop van Noord-Holland zetten hun bollenpercelen na de oogst onder water om de grond te ontsmetten. Daar komen veel vogels op af. Dit artikel geeft een indruk van de aantallen en soorten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

T. van der Chijs. (2009). Vogels op geïnundeerde bollenpercelen. Tussen Duin & Dijk, 8(3), 12–14.