In de Noord-Hollandse duinen komen internationaal gezien veel bijzondere planten en vegetaties voor. Zorgvuldig plaggen en consequent beheren blijkt een effectieve manier om de bijzondere soorten te behouden en zich te laten verspreiden. Evaluatie vegetatieontwikkeling na natuurherstel in het Zwanenwater 25 jaar geleden.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

N. Jonker, E. Kat, & C. ten Haaf. (2009). Een zee van orchideeën. Resultaat na vijfentwintig jaar herstel van natte duinvalleien in het Zwanenwater. Tussen Duin & Dijk, 8(4), 4–7.