In 2008/9 heb ik het gedrag van kleine groepen smienten bekeken tijdens de winter in het gebied achter de Hondbossche Zeewering. Daarbij is vooral gelet op de vraag welke terreinen bij het foerageren de voorkeur hadden en hoe smienten hun tijd verdeelden over het etmaal.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Zomerdijk. (2009). Hoe komen smienten de winter door. Analyse van het terreingebruik in het gebied achter de Hondsbossche zeewering. Tussen Duin & Dijk, 8(4), 10–14.