In 2007 hebben wij met potvallen het terrein de Kooiakkers in de Kalverpolder bij Zaandam bemonsterd op de loopkeverfauna. In totaal werden 34 soorten loopkevers gevangen in vier karakteristieke biotopen, een veenmosrietland, een haarmosvegetatie; een kruidenarme rietkraag en een elzenbroekbosje.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

J. Noordijk, M.P. Berg, & C. Ooms. (2009). Loopkeverinventarisatie van een veenmosrietland. Tussen Duin & Dijk, 8(4), 18–21.