In tD&D (3, 2004) stond een inleidend artikel over enkele soorten spinnendoders in de Noord-Hollandse duinen. Er is inmiddels een uitstekende determinatietabel voor deze wespen verschenen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan een soort die in het veld goed herkenbaar is, de roodzwarte borstelspinnendoder.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Nieuwenhuijsen. (2010). Het leven van de roodzwarte borstelspinnendoder. Tussen Duin & Dijk, 9(1), 4–6.