Opiniestuk over de verandering van ons landelijk gebied en de bijbehorende verandering van de weidevogels.