De aalscholver is met 900 tot 1000 paar de talrijkste broedvogel van het Zwanenwater. Artikel gaat in op de geschiedenis van de schollevaar gedurende de laatste eeuw, dat in grote lijnen ook de lotgevallen van de landelijke populatie weerspiegelt.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

D. van Lunsen. (2010). Verleden en heden. De aalscholver in het Zwanenwater. Tussen Duin & Dijk, 9(2), 4–6.