Een aantal wasplaatsoorten komt alleen voor op zeer oude en ongestoorde bodems, extensief beweide of gehooide dijken, bermen en weilanden met zeer hoge natuurwaarden. In Engeland worden groeiplaatsen beschermd.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Oud. (2010). Twijfels over wasplatendijken. Tussen Duin & Dijk, 9(3), 14–17.